Tài liệu thuật toán

Thuật toán có thể nói là trái tim của chương trình, nó giúp chương trình chạy nhanh , tốn ít dữ liệu và rõ ràng hơn. Dưới đây là một số tài liệu hay về thuật toán (có cả sách nước ngoài )

 

Tai_lieu_chuyen_Tin_quyen_3

Tai_lieu_giao_khoa_chuyen_tin_1

Tai_lieu_giao_khoa_chuyen_tin_2

Agorithm Design Manual

Apprenticeship-Patterns-Guidance-for-the-Aspiring-Software-Craftsman

C++3e20120102

clrs

DataStructures

Giai thuat va thuat toan – Le Minh Hoang

Giao trinh giai thuat

Introduction to Algorithms by Udi Manber

Ky_thuat_lap_trinh_nang_cao

Mathematics – Algorithms

———————-NTH—————————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s